?

Log in

No account? Create an account
post_box_black
Posted on 2009.12.24 at 18:50
Tags:

Comments:


waone
waone_ik at 2009-12-24 20:27 (UTC) (Link)
Ого, интересно а что символизировал..?
вода- понятно, Днепр.
Шиза косила наши ряды!
geks1 at 2009-12-24 23:13 (UTC) (Link)
ты что!!! это не вода, это хмара!)))

"Київські стріли були популярними у татар, в Криму їх вигідно на сіль міняли. Були лучники, які робили луки, також і воєводі київському зобовязані були скількись штук в рік на замок давати."

"давнім гербом був саме "варварський лук", а не архангел Михаїл чи ангел. Лук згадується "з двома стрілами", проте поганий стан відбитків печаток не дає змоги достеменно стверджувати, скільки стріл на гербі."

"Аналогічне розташування лука (чи самостріла) маємо на козацьких прапорах 1651 року, які приписували київським цехам чи магістратській сторожі (23). А втім, на печатках 1656 року знову маємо розміщений вертикально арбалет, що його тримає рука."

"Отже, немає сумніву, що з кінця XV до третьої чверті XVIII століття міським гербом Києва було спершу зображення двох висунутих з хмари рук, що й натягують лук зі стрілою (чи двома стрілами), а пізніше воно видозмінилося в зображення самостріла-арбалета, якого тримає рука (або й без неї). Архангел Михаїл у цей же час відігравав ролю територіального герба Київського воєводства й Київського полку (це підтверджують різні джерела) і, як слушно вважав О.Оглоблин, "міг в народі вважатися за оборонця-покровителя Києва"30, але функції міського герба до 1782 року не виконував."
waone
waone_ik at 2009-12-24 23:49 (UTC) (Link)
ого)
интересно)))
в интересный киев надо постить!
vovkoolaka at 2009-12-25 00:52 (UTC) (Link)
Куша називається.
Previous Entry  Next Entry